Regulamin firmy Maxdoor – Sprzedaż Drzwi

Ostatnia aktualizacja: [data aktualizacji]

1. Postanowienia ogólne

1.1 Definicje:

 • „Firma” oznacza Maxdoor.
 • „Klient” oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z usług firmy.
 • „Produkty” oznaczają drzwi oferowane przez firmę Maxdoor.

1.2 Akceptacja regulaminu:

 • Korzystanie z usług firmy Maxdoor wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Zamówienia i Płatności

2.1 Zamówienia:

 • Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefon lub osobiście w salonie firmy Maxdoor.

2.2 Dostępność produktów:

 • Firma zastrzega sobie prawo do zmiany dostępności produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

2.3 Ceny:

 • Ceny produktów podane na stronie internetowej są cenami brutto i obejmują podatek VAT. Koszty dostawy są podane osobno.

2.4 Płatności:

 • Firma akceptuje płatności kartą kredytową, przelewem bankowym oraz gotówką przy odbiorze.

3. Dostawa i Montaż

3.1 Dostawa:

 • Koszty dostawy są uzależnione od lokalizacji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej firmy Maxdoor.

3.2 Terminy dostawy:

 • Szacowane terminy dostawy są podawane przy składaniu zamówienia, ale mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od firmy.

3.3 Montaż:

 • Firma oferuje usługi montażu drzwi, których koszty i warunki uzgadniane są indywidualnie z klientem.

4. Gwarancja i Zwroty

4.1 Gwarancja:

 • Produkty firmy Maxdoor są objęte gwarancją. Szczegóły gwarancji są dostępne na stronie internetowej.

4.2 Zwroty:

 • Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty odbioru. Koszty zwrotu ponosi klient.

5. Odpowiedzialność

5.1 Odpowiedzialność firmy:

 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania, montażu lub konserwacji produktów.

5.2 Odpowiedzialność klienta:

 • Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe dostarczenie informacji niezbędnych do realizacji zamówienia oraz za zabezpieczenie miejsca montażu.

6. Postanowienia Końcowe

6.1 Zmiany regulaminu:

 • Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualizacje będą publikowane na stronie internetowej.

6.2 Rozstrzyganie sporów:

 • Wszelkie spory wynikłe z korzystania z usług firmy Maxdoor będą rozstrzygane na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, sporów będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby firmy.

Dziękujemy za korzystanie z usług Maxdoor. Życzymy udanych zakupów!